A gyülekezet

A magyargyerőmonostori református egyházközség az egyik legrégebbi gyülekezet Kalotaszegen. A temploma a legősibb a környéken, a legrégebbi része már 1196-ban állt. A torony az első tatárjárás (1241) után épült a hajótesthez, míg a gótikus szentély 1445-ben.

A templomot éppen ezért nagy előszeretettel látogatják a turisták is, akik nyáron szinte naponta megfordulnak a településen. A gyülekezet lélekszáma – mint a kalotaszegi egyházközségek általában – nem haladja meg a kettőszázat, ezek közül mintegy 120 lélek tartózkodik állandóan a községben. Ezek nagyjából nyugdíjas emberek, akik a saját udvarokon kisebb gazdaságot működtetve pótolják ki az állami jövedelmüket.

Úrvacsoraosztás után

A fiatalabbak Kolozsvárt, Bánffyhunyadon dolgoznak, de rendszeresen (nyáron szinte hetente) hazajönnek, sokaknak saját házuk is van. Mind a helybeli, mind a hazalátogató gyülekezeti tagok rendszeresen részt vesznek az egyházi közteherviselésben. A fiatalok, amikor csak tehetik, részt vesznek a közmunkákban is. Némelyek presbiteri tisztséget is betöltenek a gyülekezetben. Az egyházfenntartói járulékot a gyülekezet nyilvántartásában szereplő személyek rendszeresen befizetik és ünnepek alkalmával nagyon sokan adományokat is nyújtanak az egyháznak.

A lányok nagy ünnepeken ma is szívesen magukra öltik a kalotaszegi ruhát

A gyülekezet önerőből, nyugati gyülekezetek támogatása mellett több nagyobb munkálatot is véghezvitt már. Kevesebb, mint húsz esztendeje a templomot felújították, felépítették az új parókiát, a régi parókia felújításának is nekifogtak. Azokat a munkálatokat, melyek nem igényeltek szakértelmet, önkéntesen végezték el az emberek az egyháznak.

A gyülekezet a helybeli történelmi egyházzal jó viszonyt ápol. Minden egyes imahéten az ortodox pap igét hirdet a magyargyerőmonostori református templomban. Ha van olyan elhunyt az ortodox egyházban, akinek magyar szomszédjai voltak, vagy régi munkatársai közül akadtak magyarok, akkor a református lelkészt is meghívják a temetésre, aki egy igével, és egy rövid igemagyarázattal vesz részt a szertartáson az állam nyelvén.

Úgyszintén a helyi önkormányzat jó viszonyt ápol az egyházzal. A különlegesebb gyülekezeti alkalmakra, ünnepekre hivatalos a polgármester is a helyi tanács képviseletével, és a maguk tehetsége szerint ők is támogatják anyagilag az egyházat, amikor arra lehetőség adódik.

Az 2008-ban első alkalommal rendeztünk meg egy olyan gyülekezeti hétvégét, ahol egy összegyűltek a gyülekezetből elszármazott személyek. Azóta minden évben megszervezzük a Madárleány-napot, melyen nagy népszerűségre tett szert a gyülekezetben.

Reklámok